Nahum Gutman Museum of Art - English מוזיאון נחום גוטמן לאמנות Image Map

תערוכות קודמות

"צעד קטן" - אמנים למען ילדי אתגרים

צעד קטן הינה תערוכת מכירת אמנות ראשונה מסוגה, שנועדה לגייס משאבים לטובת עמותת אתגרים. עמותת אתגרים פועלת מזה 18 שנה לקידום ושילוב חברתי של ילדים, בני נוער ובוגרים עם מוגבלות באמצעות פעילות ספורט אתגרי בטבע.
31.10-2.11

מביאליק לרוטשילד

מתווי הכנה למזרקה לתולדות תל-אביב- יפו לרגל הצבת מזרקת הפסיפס של נחום גוטמן במשכנה החדש בשדרות רוטשילד, מוצגים מתווי הכנתה במוזיאון נחום גוטמן לאמנות. הפסיפס, המתאר את תולדות העיר תל אביב ואת תולדות יפו, מוצב בקרבת מפגש הרחובות אחד העם והרצל,  מקום שאותו סימן נחום גוטמן כנקודה הממשית והדמיונית שממנה הוא משקיף על העולם. 
30.8 - 31.12

דיוקן עצמנו במבט לאחור

תצוגת הקבע החדשה של אוסף מוזיאון נחום גוטמן לאמנות נחום גוטמן היה סוכן גלוי של רגש ושל זיכרון לאומי. הוא  גייס חוויות ביוגרפיות, נגישות למקורות היסטוריים, ייחוס כבן למשפחת מייסדים וקשרים אישיים עם האליטות התרבותיות והפוליטיות של התקופה, כדי לשקע ולהטמיע את סיפוריו וציוריו בזיכרונו של הקורא והצופה הבודד ובזיכרון  הישראלי הקולקטיבי. 

אם יש עיניים - יש ציור" - אקוורלים של יוסף זריצקי מאוסף גלריה גורדון"

בתערוכה אקוורלים של זריצקי שנעשו בין 1918 לבין שנות ה-80 של המאה הקודמת והם משקפים נאמנה את המיטב והמובחר בעבודותיו כפי שנאספו ונשמרו בגלריה גורדון.   
22.11.13 - 15.2.13

כריסטיאן בולטנסקי / פעימות הלב

האמן הצרפתי כריסטיאן בולטנסקי עוסק באמנותו במושגי יסוד, כגון זמן וזיכרון, חיים ומוות, אהבה, מין וטבע. מושגים אלה מצויים בבסיס כל יצירתו, ובאמצעותם הוא בונה מיצבים מצילומים אנונימיים, נורות ישנות, ערימות של בגדים, ספרים וחפצים ישנים, חוטי תיל ומלים ויוצר פינות זיכרון הנדמות כמזבחות כנסייתיים. יצירתו מושפעת מן השואה, שהטביעה בו חותם עמוק בעקבות סיפורו האישי של אביו. בזמן מלחמתהעולם השנייה הסתתר אביו, שהיה יהודי, מתחת לרצפת הבית שבו נולד וגדל גם האמן עצמו, וכך ניצלו חיי האב
31.9.12 - 15.7.12
עמוד 3 מתוך 5

© כל הזכויות שמורות למוזיאון נחום גוטמן

עיצוב: דינה שהם / עיצוב גרפי

בניית האתר: JOOMI

 

 

logotelaviv    tarbut sport big