Nahum Gutman Museum of Art - English מוזיאון נחום גוטמן לאמנות Image Map

תערוכות קודמות

מביאליק לרוטשילד

מתווי הכנה למזרקה לתולדות תל-אביב- יפו לרגל הצבת מזרקת הפסיפס של נחום גוטמן במשכנה החדש בשדרות רוטשילד, מוצגים מתווי הכנתה במוזיאון נחום גוטמן לאמנות. הפסיפס, המתאר את תולדות העיר תל אביב ואת תולדות יפו, מוצב בקרבת מפגש הרחובות אחד העם והרצל,  מקום שאותו סימן נחום גוטמן כנקודה הממשית והדמיונית שממנה הוא משקיף על העולם. 
30.8 - 31.12

דיוקן עצמנו במבט לאחור

תצוגת הקבע החדשה של אוסף מוזיאון נחום גוטמן לאמנות נחום גוטמן היה סוכן גלוי של רגש ושל זיכרון לאומי. הוא  גייס חוויות ביוגרפיות, נגישות למקורות היסטוריים, ייחוס כבן למשפחת מייסדים וקשרים אישיים עם האליטות התרבותיות והפוליטיות של התקופה, כדי לשקע ולהטמיע את סיפוריו וציוריו בזיכרונו של הקורא והצופה הבודד ובזיכרון  הישראלי הקולקטיבי. 

כריסטיאן בולטנסקי / פעימות הלב

האמן הצרפתי כריסטיאן בולטנסקי עוסק באמנותו במושגי יסוד, כגון זמן וזיכרון, חיים ומוות, אהבה, מין וטבע. מושגים אלה מצויים בבסיס כל יצירתו, ובאמצעותם הוא בונה מיצבים מצילומים אנונימיים, נורות ישנות, ערימות של בגדים, ספרים וחפצים ישנים, חוטי תיל ומלים ויוצר פינות זיכרון הנדמות כמזבחות כנסייתיים. יצירתו מושפעת מן השואה, שהטביעה בו חותם עמוק בעקבות סיפורו האישי של אביו. בזמן מלחמתהעולם השנייה הסתתר אביו, שהיה יהודי, מתחת לרצפת הבית שבו נולד וגדל גם האמן עצמו, וכך ניצלו חיי האב
31.9.12 - 15.7.12

אורה איתן מאיירת

אורה זנדהאוז, היא אורה איתן בשמה הספרותי, החלה לאייר ב 1964- והייתה בין המאיירים הצעירים שחילצו את האיור הישראלי מתקופתו הציונית המוקדמת ואפשרו לו לפרוח בשפע סגנונות אישיים ובהשראה אמנותית.
31.9.12 - 15.7.12

מלך, נווד וצייר עושים מה שהם רוצים / תערוכה פעילה להורים ולילדים

התערוכה מיועדת לילדים ועוקבת אחר תחנות תל אביביות בחייו של נחום גוטמן שמוכרות לכל מי שגדל על ספריו, איוריו וציוריו. “מלך, נווד וצייר עושים מה שהם רוצים”, אמר המורה לנחום גוטמן הנער שהקשיב לו וצייר כעבור שנים את תל אביב מזיכרונו, וערבב בציוריו בין אמת ובין בדיון. התערוכה מזמינה ילדים, הורים וסבים להיות נוסעים בעולמו של נחום גוטמן, עולם של זיכרונות, מחשבות, רגשות ואהבת המקום והזולת
15.9.12 - 31.8.14
עמוד 4 מתוך 5

© כל הזכויות שמורות למוזיאון נחום גוטמן

עיצוב: דינה שהם / עיצוב גרפי

בניית האתר: JOOMI

 

 

logotelaviv    tarbut sport big